Varför Dabas

Dabas är Sveriges största öppna produkt- och artikeldatabas för livsmedel och foodservice. I plattformen Dabas hittar du alltid kvalitetssäkrad produktinformation.

Lär dig mer om Dabas

Öppen data

Målsättningen med Dabas är att effektivisera informationsflödena i dagligvarubranschen.

Det gör vi genom att i en öppen artikeldatabas samla, kvalitetssäkra och tillgängliggöra relevant artikelinformation och bilder om de livsmedel som finns på den svenska marknaden.

Varje dag hämtar restauranger, kostplaneringsföretag, contract catering aktörer, e-handelsplattformar, grossister, offentlig sektor, mobilappar, inköps- och upphandlingsprogram artikelinformation från Dabas.

40 000

produkter i Dabas. Öppet och sökbart för dig redan idag.

Med Dabas får vi på Martin & Servera ett viktigt stöd när det gäller att säkerställa kvaliteten i våra varucertifikat och tillhandahålla relevant artikelinformation i vår E-handel. Den transparens som Dabas erbjuder när det gäller artikelinformation tror vi också säkerställer kvalitet och likabehandling och effektiviserar upphandlingsprocessen.

Stefan CalrellFörsäljningschef offentliga kunder Martin & Servera

Kvalitet

Hos oss hittar du bara kvalitetssäkrad produktinformation. Vi följer artikelinformationsstandarden från GS1 och har inbyggda kontroller för all information i plattformen. Tack vare att vi är en plattform med öppen data, används och granskas informationen dagligen av professionella användare. Det borgar för en hög kvalitet på informationen.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet har sedan Dabas grundades 1991 varit ett av våra ledord. Med Dabas får man som leverantör och uppgiftslämnare en kostnadseffektiv och komplett lösning som ger stöd inte bara för alla flöden och tjänster via Validoo, utan också övriga användares behov, inte minst inom restaurang- och storköksbranschen.

Som användare av informationen kan man enkelt, smidigt och kostnadsfritt få tillgång till all information via Dabas portal eller Dabas webservice API.

Transparens

I dagens globaliserade livsmedelsindustri har behovet av transparens aldrig varit större. Som en oberoende tjänst erbjuder Dabas just denna öppenhet kring vilka livsmedel som finns på marknaden; vad de innehåller och varifrån de kommer.

Sveriges livsmedelsföretag medverkar i Dabas. Både stora som små.