Dabas för upphandling

Dabas är Sveriges öppna produkt- och artikeldatabas för livsmedel. Sedan många år tillbaka utgör även Dabas navet för Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Hos oss hittar du alltid vilka livsmedel på marknaden som uppfyller hållbarhetskriterierna – öppet, sökbart och tillgängligt för alla.

Så används Dabas för upphandling:

Upphandling och inköp

Inför en livsmedelsupphandling är det många hänsyn och avvägningar som behöver göras. Det kan vara allt ifrån allergener, produktstorlek, hållbarhetskriterier, näringsvärden, ursprung och mycket mer. Kombinationen av krav ger ett större eller mindre marknadsutbud, vilket normalt påverkar såväl tillgång som pris. I Dabas har vi skapat möjlighet att enkelt söka, jämföra och utvärdera artiklar för att underlätta marknadsanalysen och verksamhetsplaneringen.

30 %

av alla publicerade artiklar i Dabas har UHM kriterier. Öppet och sökbart för dig redan idag.

Vi har valt att använda Dabas som informationsnav för verifiering och uppföljning av upphandlingskriterier. Därmed skapas en plattform för att ge oss livsmedel och måltider med en minskad miljöpåverkan, god djurhänsyn samt näringsriktig och välsmakande mat för barn, äldre och sjuka.

Monica SihlénUpphandlingsmyndigheten

Leverantör och producent

Offentlig sektor upphandlar livsmedel för över 12 miljarder kronor per år och mer än varannan måltid som serveras inom foodservicesektorn, serveras inom det offentliga. I så gott som 100% av upphandlingarna som gjordes 2019 efterfrågades UHM-kriterier och intresset bara ökar.

För dig som är leverantör och producent öppnar Dabas upp många möjligheter till goda affärer. Genom att publicera och vara sökbar, kan dina dina produkter hittas i upphandlingar och inköp. Som leverantör kan du förutom all grundläggande produktdata även tagga upp dina produkter med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och råvaruursprung.

API

Med Dabas API hämtar och använder ni produktdata till er upphandling.

För DKAB Hantera är Dabas en mycket viktig del vid den kontinuerliga artikeluppdateringen av vår databas DKAB Hantera livs. Dabas ger utförlig information om livsmedel på den svenska foodservicemarknaden. Vid livsmedelsupphandling och uppföljning säkerställer det att artiklarna har de egenskaper som efterfrågas.

Bengt DalesjöDKAB Hantera Livs

Hållbarhetskriterier UHM

Upphandlingsmyndigheten, UHM, ansvarar för en uppsättning hållbarhetskriterier till stöd för de upphandlande myndigheter och enheter som vill ta hållbarhetshänsyn i sin upphandling.

Syftet med hållbarhetskriterierna för livsmedel och måltidstjänster är att underlätta för upphandlande myndigheter och enheter att ställa krav som omfattar hållbarhetsaspekter på varor och tjänster inom livsmedelsområdet. Ett annat syfte är att hjälpa tänkbara leverantörer att förutse vilken prestanda deras kund önskar att produkterna uppfyller. Det är också ett sätt att premiera de producenter som kan leva upp till kundens preferenser när det gäller hållbarhetsaspekter.

Dabas är informationsnav och plattform för UHM-kriterierna. Hos oss hittar du alltid vilka livsmedel på marknaden som uppfyller hållbarhetskriterierna – öppet, sökbart och tillgängligt för alla.

Marknadsanalys

Inför en livsmedelsupphandling ställs du inför många val kring vilken produktprestanda och vilka hållbarhetskriterier du ska ställa. Genom att först göra marknadsanalys i Dabas får du värdefull kunskap. Hur stort marknadsutbud uppfyller mina krav? Och kan en viss kravställning vara alltför begränsande på tillgång?

Med sökfunktionaliteten i Dabas kan du göra din marknadsanalys och hitta rätt produkter på marknaden.