Dabas för köpare

Kvalitetssäkrad och lättillgänglig produktinformation är en nyckel till att lyckas med livsmedelsinköp. Dabas är foodservicebranschens informationsleverantör och kan hjälpa er med produktdata i er verksamhet.

Så används Dabas för köpare

Lösningar för köpare

Dabas är Sveriges största öppna produkt- och artikeldatabas för livsmedel och foodservice. I plattformen Dabas hittar du alltid kvalitetssäkrad produktinformation.

Varje dag hämtar restauranger, kostplaneringsföretag, contract catering aktörer, e-handelsplattformar, grossister, offentlig sektor, mobilappar, inköps- och upphandlingsprogram artikelinformation från Dabas.

Hos oss hittar du bara kvalitetssäkrad produktinformation. Vi följer artikelinformationsstandarden från GS1. Som livsmedelsplattform med stort fokus på Foodservice, har vi dessutom unik marknadsinformation om livsmedel som råvaruursprung, UHM-kriterier bland mycket annat.
Tack vare att vi är en plattform med öppen data, används och granskas informationen dagligen av professionella användare. Det borgar för en hög kvalitet på informationen.

Ni kan använda Dabas information i er verksamhet helt kostnadsfritt. Vi tillhandahåller information via API, EDI, Varucertfikat och webbaserade Produktblad.

40 000

produkter i Dabas. Öppet och sökbart för dig redan idag.

Med Dabas får vi på Martin & Servera ett viktigt stöd när det gäller att säkerställa kvaliteten i våra varucertifikat och tillhandahålla relevant artikelinformation i vår E-handel. Den transparens som Dabas erbjuder när det gäller artikelinformation tror vi också säkerställer kvalitet och likabehandling och effektiviserar upphandlingsprocessen.

Stefan CalrellMartin & Servera

Integration Dabas API

Dabas Webservice API ger er möjlighet att koppla samman och konsumera artikelinformationen från Dabas i era egna system. Tjänsten är ett Webservice API för Dabas hela artikeldatabas. Att använda och ansluta sig till tjänsten är gratis.

Sök och utforska

Vilka produkter finns egentligen på marknaden, och vad har de för egenskaper? Inför livsmedelsinköp ställs du inför många frågeställningar.

Med sökfunktionaliteten i Dabas kan du göra din marknadsanalys och hitta rätt produkter på marknaden.

Dabas är helt öppet att använda.

Lösningar för grossister

Grossisterna förser dagligen tusentals restauranger och storkök runtom i landet med varor från sina breda sortiment. Genom att vara anslutna till Dabas kan grossisterna på ett enkelt sätt ta emot kvalitetssäkrad artikelinformation för sina sortiment från marknadens alla tillverkare och leverantörer. Ett enhetligt format på informationen, med möjlighet till kundanpassningar, ger flexibilitet och skapar affärsnytta.

Att dessutom kunna länka in Dabas produktblad, med leverantörernas artikelinformation presenterad på ett användarvänligt sätt, i sina e-handelsplatser är en stor fördel för grossisterna och dess kunder.

Lösningar för kostplanering

Kostplaneringsprogrammen används som hjälpmedel i restauranger och storkök för att kunna planera näringsriktiga måltider och samtidigt ha full kontroll över ekonomin.

Dabas är informationsleverantör till de flesta kostplaneringsprogrammen, som Aivo och Mashie, och förser dem med kvalitetssäkrad artikelinformation som ligger till grund för alla beräkningar. Fördelen för kostplaneringsprogrammen är att Dabas kvalitetssäkrar informationen och kontinuerligt distribuerar den i ett enhetligt format. Alla nya och uppdaterade produktnyheter på marknaden distribueras till kostplaneringsprogrammen helt kostnadsfritt.

Lösningar för Retailers

Som retailer finns möjlighet att ta emot kvalitetssäkrad artikelinformation i ett strukturerat format från Dabas. Vi erbjuder både EDI och API enligt GS1 standard, och med möjligheter till anpassningar för just dina behov.

36 456 941

hämtningar av produktdata från Dabas API