Version 3.1.27 av artikelinformationsstandarden

Lördagen den 18 maj genomfördes versionsuppdatering 3.1.27 av GS1 Artikelinformation. Dabas är uppdaterat till att stödja denna version. Releasen innebär uppdateringar in den svenska implementeringen och innefattar:

  • Nya och uppdaterade kodlistor
  • 2 nya klasser
  • 14 nya termer
  • 3 borttagna termer
  • Nya, uppdaterade och bortagna valideringsregler
  • Ändringar av GPC-koder