Version 3.1.23 av artikelinformationsstandarden

Den 20 maj börjar version 3.1.23 av artikelinformationsstandarden från GS1 att gälla. Dabas är uppdaterat till att stödja denna version. Uppdateringen av GDSN och GS1 Artikelinformation innehåller följande nyheter:

 • Nytt attribut T4356 claimDescription/Övriga påståenden
 • Migrering T4090 Hälsopåstående till T4356 claimDescription Övriga påståenden
 • Ny klass ClaimDetail/Påstående
 • Nytt attribut T4357 Claim marked on package / Är påstående märkt på förpackningen
 • Migrering T4193 Näringspåstående till T4356 claimDescription/Övriga påståenden
 • Nytt attribut T4358 Claim type code / Typ av påstående, kod
 • Migrering T4313 Typ av påstående, kod till T4358 Claim type code / Typ av påstående, kod
 • Nytt attribut T4359 Claim element code / Ämne för påstående, kod
 • Migrering T4314 Ämne för påstående, kod till T4359
 • Ny klass NonPackagedSizeDimension/Storleksmått
 • Nytt attribut T4360 descriptiveSizeDimension / Förpackningsstorlek
 • Migrering T3338 Förpackningsstorlek till T4360
 • Nytt attribut T4361 sizeDimension / Storleksmått, värde
 • Migrering T4297 Storleksmått värde till T4361
 • Nytt attribut T4362 sizeTypeCode / Typ av storleksmått, kod
 • Migrering T4296 Typ av storleksmått kod till T4362
 • Uppdateringar och ändringar kodlistor
 • Ändring valideringsregel 1062 i release 3.1.23

Material

 • Ny modul - MaterialModule
 • Ny klass - Material
 • Nytt attribut T4363 tradeItemMaterialDesignationDescription / Del av artikel
 • Nytt attribut T4364 Materialbeskrivning / Material statement
 • Ny klass MaterialComposition
 • Nytt attribut T4365 Material, kod / Material code
 • Nytt attribut T4366 Materialinnehåll / Material content
 • Nytt attribut T4367 Materialinnehåll i procent
 • Nytt attribut T4368 Materialets trådtäthet
 • Nytt attribut T4369 Materialets vikt
 • Nytt attribut T4370 Denier
 • Nytt attribut T4371 Är förpackningsmaterialet återvinningsbart
 • Nytt attribut T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap, kod
 • Valideringskontroller för Material

Material kommer att aktiveras och börja användas i augusti i och med att GS1 3.1.24 börjar att gälla.
Vill du veta mer om innehållet i GS1 releasen, besök gs1.se.