WWF:s förändring av Fiskguiden påverkar användning av våra hållbarhetskriterier

WWF har förändrat sin Fiskguide. Det har betydelse för alla som använder våra kriterier inom Fisk och skaldjur. Vi vill därför tydliggöra hur de offentliga köken påverkas om de i sin upphandling använt några av våra hållbarhetskriterier som kan baseras på WWF:s Fiskguide.

Läs hela artikeln

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Monica Sihlén

Skicka e-post
Kontaktperson

Charlotta Sjöström

Skicka e-post

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Kontakt

Upphandlingsmyndigheten
Svetsarvägen 10
171 41 Solna

https://www.upphandlingsmyndigheten.se