Kriterier för mer hållbar upphandling av frukt och grönt

Begränsad kemikalieanvändning och sociala krav är viktiga hållbarhetsfrågor vid upphandling av livsmedel. Våra uppdaterade kriterier gör det enklare att upphandla frukt och grönt som bidrar till en mer hållbar produktion och säkerställer arbetares rättigheter i odlingen samt lägre påverkan på miljön.

Läs hela artikeln

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Monica Sihlén

Skicka e-post
Kontaktperson

Charlotta Sjöström

Skicka e-post

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Kontakt

Upphandlingsmyndigheten
Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Tel: 08-586 21 700