Praktiska tips till uppgiftslämnare för att uppdatera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Som du redan kunnat läsa på Dabas Newsroom har nya och reviderade UHM-kriterier publicerats för artiklar med råvara av griskött och nötkött. Rekommendationen till offentlig köpare är att vänta tre månader efter publicering med att använda kriterierna skarpt i upphandling. Detta för att ge ditt företag tre månader på er att uppdatera artikelinformation i Dabas.

Läs hela artikeln

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Monica Sihlén

Skicka e-post
Kontaktperson

Helena Robling

Skicka e-post

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Kontakt

Upphandlingsmyndigheten
Svetsarvägen 10
171 41 Solna

https://www.upphandlingsmyndigheten.se