Hållbarhetskriterier för cirkulära förpackningslösningar

Förpackningar tillverkas ofta av plast och påverkar därför klimatet. Våra nya hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar inom vård och omsorg, bygg och anläggning samt livsmedelssektorn. Det är inköpsområden med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön och klimatet.

Läs hela artikeln

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Monica Sihlén

Skicka e-post

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Kontakt

Upphandlingsmyndigheten
Svetsarvägen 10
171 41 Solna

https://www.upphandlingsmyndigheten.se