Menigo blir leverantör och nära samarbetspartner till Daniel Berlins nya satsning VYN

Läs hela artikeln

Senast på YouTube

Fler videoklipp
Hållbarhet

Hållbarhet

Vi på Menigo arbetar mot den långsiktiga målsättningen att vara ett klimatneutralt företag. Det gör vi genom ett omfattande hållbarhetsarbete med höga ambitioner och många aktiviteter. Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete områdena: Produkten, Partnern, Planeten och Personen. Inom dom har vi identifierat 10 viktiga frågor där vi som företag behöver ta ett stort ansvar. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning! Tillsammans med våra kunder skapar vi goda och hållbara matupplevelser! Visa mer

Kvalitet

Kvalitet

Som ett stort bolag i livsmedelsbranschen är det vårt ansvar att våra produkter uppfyller ställda krav och förväntningar. Därför är det viktigt att vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på produktsäkerhet, sociala frågor, djurvälfärd och miljö. Alla leverantörer som vi handlar av ska godkänna våra varu- och leverantörskrav för att slutligen bli godkända av oss, det för att du som kund alltid ska känna dig trygg med de livsmedel du köper från oss. Visa mer

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor är viktiga faktorer att ta hänsyn till i de riskvärderingar vi gör hos våra leverantörer. För att säkra att leverantörer efterlever vår uppförandekod genomförs stickprovskontroller med noggranna uppföljningar och åtgärder på icke godkända resultat. Vi ser oss också ha ett ansvar att stötta och påverka utanför vår direkta verksamhet. Genom sponsorskap och andra typer av samarbeten kan vi göra skillnad där det verkligen behövs. Vi värdesätter vårt ansvar att bidra till samhället, det är ett område vi ständigt vill utvecklas i och bli tydligare med hur vi tar oss an vårt ansvar genom att omsätta det i faktiska aktiviteter. Visa mer

Om Menigo Foodservice AB

Menigo levererar mat, utrustning och dryck till dig som arbetar professionellt inom restaurang, servicehandel och storkök - vårt mål är att vara den absolut bästa samarbetspartnern. Menigo ägs av världens ledande foodserviceaktör, Sysco, vilket ger oss tillgång till gedigen erfarenhet och kunskap inom foodservice.

Kontakt

Menigo Foodservice AB